...
Uhorky vo voľnej pôde

Zeleniny z čeľade tekvicovitých, do ktorej patria i uhorky pochádzajú z teplých...

...
Venujme pozornosť pestovaniu uhoriek nakladačiek

Z hľadiska lepšieho uspokojovania požiadaviek konzervárenského priemyslu, hľadajú sa cesty aj pre...

...
Uhorky zaštipovať, či nezaštipovať ?

Otázka, ktorú často počuť medzi záhradkármi. Uhorky majú dvojaké kvety - samčie...

...
Oporné konštrukcie pre uhorky

V záhradke už tri roky pestujem uhorky na špagátovej opornej konštrukcii. Tento...

...
Ochrana uhoriek proti hubovým chorobám

Aj záhradkár zvykne pestovať uhorky dvojakým spôsobom: buď ako poľnú kultúru, alebo...

...
Baktériová škvrnitosť uhoriek

Uhorky patria medzi našu obľúbenú pochúťkovú zeleninu s nízkym obsahom kalórií. Pestovaním...