...
Nedocenený význam pestovania cukrovej kukurice

Cukrová kukurica (Zea mays L. var. saccharata) je významným druhom lahôdkovej zeleniny...