...
Príčiny vyslepovania karfiolu

Karfiol má svoje osobitné postavenie medzi hlúbovitými zeleninami jednak pre svoju nutričnú...