Vývojové štádiá hmyzu

vývojové štádiá hmyzu

Vývoj hmyzu od vajíčka po dospelého jedinca je sprevádzaný rôznymi zmenami. Tento proces nazývame premenou. Podľa spôsobu premeny sa hmyz delí na dve skupiny. Prvú skupinu tvorí hmyz s dokonalou premenou (Holometabola) a druhú skupinu s nedokonalou premenou (Hemimetabola).

Dokonalá premena

Vývojové štádiá hmyzu s dokonalou premenou sú vajíčko, larva (nymfa), kukla a dospelý jedinec. Larva sa svojim vzhľadom nepodobá dospelému jedincovi a pred konečnou premenou prechádza štádiom kukly. V kukle dochádza k vnútornej prestavbe orgánov larvy a tá sa týmto mení na dospelého jedinca. epidoptera).

Nedokonalá premena

Asi 10% hmyzu prechádza nedokonalou premenou. Vývojové štádiá hmyzu s nedokonalou premenou sú vajíčko, larva a dospelý jedinec. Vývojové štádium nedospelého hmyzu sa nazývajú larva (nymfa), resp. larválny instar. Larvy neprechádzajú štádiom kukly. S výnimkou nerozvinutých krídel a nedokonalých pohlavných orgánov sa veľmi podobajú dospelcom. Niekoľkokrát sa zvliekajú a po poslednom zvlieknutí sa nadobúdajú podobu dospelého jedinca.

Larva

Prevažná časť hmyzu prechádza niekoľkými larválnymi štádiami. Každé štádium je ukončené zvliekaním (odkladaním starej vonkajšej kostry), ktoré vedie k zväčšeniu larvy. Premenou posledného larválneho štádia vzniká kukla, ktorá sa mení v dospelé štádium hmyzu.

U mnohých druhov hmyzu je celkový počet štádií určený geneticky a je konštantný bez ohľadu na prírodné podmienky. U okrídlených skupín hmyzu sa v rámci jedného druhu môže líšiť s ohľadom na podmienkach prostredia (teplota, potrava, či populačná hustota a iné).

Kukla

V kukle dochádza k hlbokej prestavbe orgánov larvy, ktorá sa týmto v zásade mení na dospelého jedinca. Počas tohto obdobia neprijíma potravu a nachádza sa v tzv. období kľudu.