Štítnička čiarkovitá

Štítnička čiarkovitá - Mytilococcus ulmi
Štítnička čiarkovitá - Mytilococcus ulmi

Štítnička čiarkovitá – Mytilococcus ulmi

Samičie štítky sú pretiahnutého tvaru dlhé 3 – 4 mm na konci široké 1,5 mm. Z ovocných stromov najčastejšie napáda jabloň a hrušku. Cicia na všetkých drevnatých častiach konárov, kolónie niekedy tvoria celú vrstvu. Len zriedka prechádza na plody. Vajíčka prezimujú chránené pod štítkom. Začiatkom mája sa liahnu biele, dlhé larvy asi 0,25mm, ktoré sú veľmi pohyblivé a po 48 hodinách sa prisávajú. Samičky sa väčšinou rozmnožujú bez oplodnenia. Napadnutý strom chradne, schne a často ho napádajú druhotný škodcovia, napr. podkôrnik.

Ochrana: najúčinnejšia ochrana je postrek proti larvám, začiatkom mája. Tento termín je v období ochrany proti piliarke jablčnej, po odkvitnutí jabloní.