Priadzovec ovocný

Priadzovec ovocný – Yponomeuta padellus, sp. malinellus

Má húsenice dlhé asi 2 cm, žlté alebo sivasté. Dospelý motýľ má krídla biele s tromi pozdĺžnymi radmi bodiek.

Prezimuje vo forme húsenice pod štítkom, ktorý je vytvorený zo skupiny obalov vajíčok pokrytých výlučkom samičky. V jeseni vyliahnuté húsenice miesto zimovania opúšťajú až na jar. Najskôr vyžierajú púčiky jabloní a hrušiek, potom pod ochranou hustého pletiva zožierajú listy dohola.

Ochrana : v oblastiach pravidelného výskytu ošetrujeme ovocné stromy zimnými postrekmi a to Nitrosanom a každý 2. až 3. rok namiesto Nitrosanu použijeme Arborol M. keď zistíme škodlivú činnosť húseníc na jar, postrekujeme Metation E-50, alebo prípravkom Anthio.