Hálkovec viničový

Hálkovec viničový – Calepitrimerus vitis

Je pôvodcom tzv. kučeravosti, čiže akarionózy viniča hroznorodého. Napadnutie sa prejavuje pomalším rastom letorastov na jar, skracovaním internódii a kučeravením listov. Pri prechádzajúcom svetle vidieť na listoch drobné, svetlé dvorčeky, ktoré ohraničujú miesta vpichu škodcu. Napadnuté kry sú obyčajne neplodné. Ak sa napadnutie niekoľko rokov po sebe opakuje, kry môžu odumrieť.

Škodca prezimuje v púčikoch, v trhlinách kôry na rozhraní jednoročného a dvojročného dreva. Na jar opúšťa úkryty a sťahuje sa na pučiace púčiky. Zo zamorených krov môže prechádzať na zdravé susedné kry.

Ochrana: skoro na jar, pred pučaním viniča postrek prípravkami Sulka, Polybaryt, Sulikol K, alebo Thiovit.