...
Atomária repová

Na napadnutých porastoch repy cukrovej je možné vidieť predčasné žltnutie a "padanie"...

...
Blyskáčik repkový

Diagnostikáciou na generatívnych orgánoch môžeme identifikovať symptómy poškodenia v podobe poškodených kvetných...

...
Bodruška obilná

Bodruška obilná sa liahne od druhej polovice mája z kukly v báze...

...
Byľomor kelový

Samička meria 2,0-2,2 mm, samček 0,7-1,5 mm. Je oranžovožltej farby. Má dlhé...

...
Byľomor sedlový

Imága sú červené komáre dlhé do 5 mm. Objavujú sa koncom mája....

...
Bzdocha kapustová

Bzdocha kapustová býva farebne značne variabilná: na lesklom čiernom podklade niekedy aj...

...
Cibuľovka narcisová

Prvým príznakom choroby je mäkká cibuľa. Ak ju prerežete, môžete vo vnútri...

...
Červce

Červce spolu so štítničkami a puklicami tvoria zvláštu skupinu hmyzu s výraznými...

...
Červec sanchozsky

Červec sanchozský žije na rozličných listnatých a ovocných stromoch. Z Činy bol...

...
Drevotoč hruškový

Drevotoč hruškový -  Zeuzera pyrina Je trochu menší ako drevotoč obyčajný. Húsenice...

...
Drevotoč obyčajný

Drevotoč obyčajný - Cossus cossus Poškodzuje ovocné stromy, ako jablone, hrušky, čerešne...

...
Drobnoškvrnka čerešňová

Drobnoškvrnka čerešňová -  Coccomyces hiemalis (konídiové štádium Septoria padi) Je choroba ktorá...

...
Fúzavka cesnaková

Fúzavka cesnaková - Suillia lurida Je to mucha, veľká asi 4 až...

...
Grmaník broskyňový

Grmaník broskyňový - Taphrina deformans Je pôvodcom kučeravosti broskyňových listov. Na začiatku...

...
Hálkovec viničový

Hálkovec viničový - Calepitrimerus vitis Je pôvodcom tzv. kučeravosti, čiže akarionózy viniča...

...
Kohútik pestrý

Kohútik pestrý - Lema melanopus Kohútik pestrý sa vyskytuje v teplejších oblastiach....

...
Kováčik obilný

Kováčik obilný -  Agriotes lineatus Kováčik obilný sa vyskytuje na obilných poliach,...

...
Krytonos cibuľový

Krytonos cibuľový - Ceutorrhynchus saturalis Larvy sú oranžové so žltohnedou hlavou, beznohé....

...
Krytonos repkový

Krytonos repkový - Ceutorhynchus napi Vo všeobecnosti je z hľadiska škodlivosti krytonos...

...
Krytonos šešuľový

Krytonos šešuľový - Ceutorhynchus obstrictus Chrobák, tmavosivej farby. Samička, ktorá sa živí...

...
Krytonos štvorzubý

Krytonos štvorzubý - Ceutorhynchus pallidactylus Imága krytonosa štvorzubého sú neškodné a larvy...

...
Krytonos

Krytonosy sú drobné chrobáky s tenkým nosom. Sú veľmi plaché, ak sa...

...
Kukuričniar koreňový

Kukuričniar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera LE CONTE Kukuričiar koreňový Diabrotica virgifera...

...
Kvetárka cibuľová

Kvetárka cibuľová - Delia antiqua Larvy sú biele beznohé. Nájdeme ich väčšinou...

...
Kvetárka kapustová

Kvetárka kapustová - Phorbia brassicae Je to dvojkrídly hmyz z čeľade muchovitých....

...
Kvetovka hrušková

Kvetovka hrušková - Anthonomus piri Od kvetovky jabloňovej odlišuje svojím vývojom. Larvy...

...
Kvetovka jabloňová

Kvetovka jabloňová - Anthonomus pomorum Dospelé chrobáky majú 3,5 – 4,5 mm....

...
Medvedík obyčajný

Medvedík obyčajný - Gryllotalpa gryllotalpa Je tiež zvaný krtonôžka obyčajná. Žije vo...

...
Méra mrkvová

Méra mrkvová - Trioza apicalis Spôsobuje kučeravosť listov. V posledných rokoch sa...

...
Mínerka

Mínerka - Lyriomiza huidobrensis Na listoch sa objavia žlté vpichy, neskôr svetlé...

...
Mlynárik kapustový

Mlynárik kapustový - Pieris brassicae Mlynárik kapustový sa vyskytuje na obilných aj...

...
Mlynárik ovocný

Mlynárik ovocný - Aporia crataegi Prezimuje ako húsenica v zimnom zámotku tzv....

...
Mníška zlatoritka

Mníška zlatoritka - Euproctis chrysorrhoea V zime prezrádza svoju prítomnosť na strome...

...
Modrohlávok ovocný

Modrohlávok ovocný - Diloba caeruleocephala Dostal meno podľa zafarbenia hlavy húseníc. Motýle...

...
Molica skleníková

Molica skleníková - Trialeurodes vaporariorum Ľudovo nazývaná bielou muškou, je najznámejším škodcom...

...
Molička cesnaková

Molička cesnaková - Acrolepiopsis assectella Škodí podobne ako krytonos cibuľový, larvy sú...

...
Mora gama

Mora gama - Autographa gamma V porastoch pestovaných plodín pozorujeme najprv žer...

...
Mora kapustová

Mora kapustová - Mamestra brassicae Mora kapustová je motýľ z čeľade morovitých,...

...
Múčnatec jabloňový

Múčnatec jabloňový - Podosphaera leucotricha Múčnatku časté ochorenie jabloní – vyvoláva múčnatec...

...
Mušice

Mušice - Bibionidae z ktorých ako škodcov v záhrade stretávame najčastejšie mušicu...

...
Obaľovač púčikový

Obaľovač púčikový - Spilonota ocellana Škodí na ovocných stromoch na jar. Nedospelé...

...
Obaľovač záhradný

Obaľovač záhradný - Hedya variegana Prezimuje vo forme nedospelých húseníc v šupinkách...

...
Okáň hruškový

Okáň hruškový - Saturnia pyri Tento najväčší stredoeurópsky motýľ sa vyskytuje v...

...
Pásavka zemiaková

Pásavka zemiaková - Leptinotarsa decemlineata Chrobák je asi 1 cm dlhý, má...

...
Piadivka jesenná a Piadivka zimná

Piadivka jesenná a Piadivka zimná Môžu v niektorých oblastiach od skorej jari...

...
Piliarka slivková

Piliarka slivková - Hoplocampa minuta Tento druh sa vyskytuje v ovocných sadoch,...

...
Podkôrnik ovocný

Podkôrnik ovocný - Scolytus rugulosus Ako prvotný škodca priamo napáda ovocné stromy...

...
Priadzovec ovocný

Priadzovec ovocný - Yponomeuta padellus, sp. malinellus Má húsenice dlhé asi 2...

...
Psota broskyňová

Psota broskyňová - Anarsia Lineatella Je malý motýľ, má dĺžku 11 –...

...
Psota obilná

Psota obilná - Sitotroga cerealella Psota obilná má dĺžku tela 6-7 mm...

...
Puklica slivková

Puklica slivková - Parthenolecanium corni Samička je dlhá 4 – 6 mm,...

...
Puklice a štítničky

Puklice a štítničky Ohrozené sú predovšetkým vavríny, kamélie, citrusy, paprade a iné...

...
Roztočce

Roztočce - Tetranychus Ak sa začína na rastline deformovať list, je krehký...

...
Roztočec chmeľový

Roztočec chmeľový - Tetranychus telarius Roztočec chmeľový žije na listoch okolo 200...

...
Roztočec ovocný

Roztočec ovocný - Panonychus ulmi Prezrádza svoju prítomnosť svojimi červeno sfarbenými zimujúcimi...

...
Skočky

Skočky - Phyllotreta Sú drobné, skákavé chrobáky, sfarbené čierno, alebo s dvomi...

...
Slimák záhradný

Slimák záhradný - Helix pomatia Tento druh sa často vyskytuje na vlhších...

...
Slimáky a slizniaky

Slimáky a slizniaky Škodia na rastlinách v skleníkoch, pareniskách i na voľne...

...
Strapka gladiolova

Strapka gladiolova - Taeniothrips simplex K najrozšírenejším a zároveň k najobávanejším živočíšnym...

...
Strapka pšeničná

Strapka pšeničná - Haplothrips tritici Strapku pšeničnú nájdeme na lúkach a poliach...

...
Strapky

Strapky - Thysanoptera Škodia cicaním rastlinných štiav a podobne ako vošky prenášajú...

...
Štítnička čiarkovitá

Štítnička čiarkovitá - Mytilococcus ulmi Samičie štítky sú pretiahnutého tvaru dlhé 3...

...
Vijačka čokoládová

Vijačka čokoládová - Ephestia elutella Motýľ má dĺžku tela 6-8 mm a...

...
Vijačka kukuričná

Vijačka kukuričná - Ostrinia nubilalis Vijačka kukuričná je motýľ, ktorý patrí k...

...
Vijačka múčna

Vijačka múčna - Ephestioa kuehniella Vijačka múčna má dĺžku tela 10-14 mm...

...
Vijačka papriková

Vijačka papriková - Plodia interpunctellaa Motýľ má telo dlhé 7-9 mm a...

...
Voš tulipánová

Voš tulipánová Väčšinou sa objavia malé zelené vošky na cibuliach tulipánov, kosatcov,...

...
Voška jabloňová

Voška jabloňová - Aphis pomi Žije na jabloniach, jarabinách, hlohu, mišpuli a...

...
Voška krvavá

Voška krvavá - Eriosoma lanigerum Voška krvavá je najvážnejším škodcom jabloní. Napáda...

...
Listové vošky

Vošky listové - Aphidiae Sú počtom druhov i jedincov veľmi rôznorodé. Majú...

...
Vŕtavka mrkvová

Vŕtavka mrkvová Je najvážnejším škodcom mrkvy, spôsobujúci známu červivosť koreňov.

...
Vrtivka čerešňová

Vrtivka čerešňová - Rhagoletis cerasi V máji a júni nachádzame túto malú...

...
Zrniarka fazuľová

Zrniarka fazuľová - Acanthoscelides obsoletus Say Zrniarka fazuľová je 2,5 až 4...

...
Zrniarka hrachová

Zrniarka hrachová - Bruchus pisorum L. Chrobák je veľký 4 až 5...