...
Prehľad chemických prípravkov používaných na ochranu rastlín

Vynaložené úsilie záhradkárov pri pestovaní ovocia a zeleniny, alebo aj okrasných rastlín...