...
Choroby a škodcovia malín

Znižovanie úrod, zhoršovanie kvality plodov malín a ľahšie namŕzanie krov, zapríčiňuje vírusové...

...
Choroby malín

Maliny považujeme za dôležité doplnkové ovocie, ktoré pestujú veľmi často najmä záhradkári,...

...
Pestovanie malín

Plody malín sú veľmi kvalitné ovocie, v čerstvom stave na priamy konzum...

...
Pestovanie malín

Na Slovensku máme priaznivé ekologické podmienky na pestovanie a rozširovanie plôch malín....