Verticiliové vädnutie

Ohrozené sú predovšetkým letničky. Na rastline začínajú vädnúť listy na jednom, alebo dvoch výhonkoch. Rastliny vädnú často pred rozkvitnutím. Niekedy zhnednú koreňové krčky. Napadnuté výhonky nakoniec odumrú.

Ochrana: Napadnuté výhonky odstráňte. Rastlinu menej polievajte. Pred výsadbou zalejte výsadbové jamky Kuprikolom 50.