Sklerotiniová hniloba

Ohrozuje hlavne gladioly a frézie. V strede hľuzy je čierny hnilobný fľak, ktorý sa neskôr šíri po celej hľuze.

Prevencia: Zdravé hľuzy namočte pred uskladnením do roztoku Bavistinu WG a nechajte uschnúť. Hľuzy uskladňujte na suchom mieste pri teplote 7 – 10°C.