Sklerociová hniloba

Väčšinou ide o suchú hnilobu krčka cibule. Napadnuté cibule spáľte a odstráňte i zem, v ktorej boli vysadené. Zdravé cibule vysádzajte každý rok na iné miesto.