Hniloba koreňov a stoniek

Môžu byť spôsobené baktériami, alebo hubami a ich výskyt súvisí s rôznymi agrotechnickými nedostatkami pri pestovaní rastlín, napr. premokrený, prehnojený, alebo rôznymi mikroorganizmami zamorený substrát.

Príznaky: Na jednotlivých druhoch kvetín bývajú rôzne, ich spoločným znakom však je, že postihnuté rastliny postupne odumierajú.

Ochrana: Preventívna zálievka rastlín Previcurom 607 L, alebo Polyversom po presadení. Počas vegetačného obdobia sa môžu použiť aj ďalšie systémovo pôsobiace prípravky: Bavistin WG, Derosal 500 SC, Fundazol 50 WP, Karben Flo Stefes

Najjednoduchšou prevenciou je zabezpečenie optimálnych pestovateľských podmienok pre rastliny.