Hniloba cibule narcisov

Cibule začínajú hniť a a objavujú sa na nich hnedé výtrusy. Na listoch môžete zbadať šedú plieseň.

Prevencia: Zdravé cibule namočte do roztoku Bavistin WG a nechajte ich uschnúť. Tie, ktoré sú už napadnuté chorobou, nie je možné zachrániť.