Fomova hniloba

Je to choroba, ktorá je schopná ohrozovať rastlinu celé vegetačné obdobie a tak prispieť k zníženiu úrody. Základné príznaky sa objavujú na jeseň na listoch kde vidieť oválne nekrotické škvrny s tmavším okrajom. V strede škvŕn sa nachádzajú piknidy v podobe tmavých bodiek chaoticky rozhádzaných. Na koreňovom krčku sú badateľné modrosivé škvrny, pletivo je čiastočne preliačené a skorkovatené. Takéto rastlinky majú spravidla aj modrofialové listy. Najsilnejší výskyt je vidieť na úvratiach a na podmočených pozemkoch. Choroba je prenosná osivom a pozberovými zvyškami.

Ochrana: Horizon 205 EW, Caramba, Alto Combi 420 EC, Sumilex 50 WR