Bakteriálne choroby

Môžu sa objaviť na všetkých častiach rastlín. Za vlhka sa rýchlo šíria, v suchých podmienkach sa však škvrny na listoch pergamenovite stenčia a zasychajú. V prípade postihnutia stoniek a bazálnych častí rastlín ide väčšinou o rýchlo postupujúcu mokrú hnilobu s následným zvädnutím a odumretím infikovaných rastlín. Z balkónových kvetín bývajú baktériovými chorobami najčastejšie postihované muškáty a begónie.

Ochrana: Keďže chemická ochrana rastlín proti bakteriózam nebýva stopercentne úspešná, treba sa zamerať na prevenciu. Okrem správnej voľby substrátu a miesta pre vybrané kvetiny dbajme na to, aby sme pri polievaní nezmáčali nadzemné časti rastlín, aby bol zabezpečený odtok prebytočnej vody z nádob a aby rastliny neboli vysadené v príliš hustom spone.