Bakteriálna hniloba gladiol

Na hľuze sa objavia guľaté prehĺbené miesta a hľuza je neprimerane lesklá.

Prevencia : Pred uskladnením, alebo vysádzaním namočte hľuzy do roztoku Bavistin WG a nechajte ich uschnúť. Každý rok ich vysádzajte na iné miesto. Ak je hľuza napadnutá hnilobou, zničte ju.